"מרכז דקל" נותן מענה מקצועי ורב גילאי בקידום אנשים עם מוגבלות, בכל התפקודים ולאורך כל מעגל החיים.  

האמונה שמשמשת מגדל אור לכל פועלנו היא שלאדם עם מוגבלות ישנה זכות בסיסית להיות חלק מהחברה בה הוא חי ובאפשרותו לקיים חיים מלאים במסגרת חברה זו. 

על מנת לממש זכות זו, אנו פועלים לקידום ומתן כלים בשני מישורים: האחד האדם עם המוגבלות והשני הסביבה (משפחה, קהילה, גופים משלבים כגון: בתי ספר, בתי עסק, מסגרות של משרד הרווחה ועוד)

האופי הייחודי והחזון עליו מושתת המרכז מאפיינים את הפעילות שלנו בהווי חדשני ורענן בתחום הטיפולי, הן מבחינת הראייה את האדם עם המוגבלות והן מבחינת דרכי הטיפול.

צוות המרכז מתמחה בקידום התחום החברתי-תקשורתי, קוגניטיבי, התנהגותי וכישורי חיים של האדם עם המוגבלות.

 

מרכז דקל ממשיך לפעול גם בתקופה זו ולתת לכם מענים מקוונים בפעילות פנאי, בתכניות קידום ובהדרכות הורים. צברנו ידע ניסיון והצלחה בהפעלת פעילויות מקוונות להורים וצעירים עם מוגבלות בתפקודים שונים ובתחומים שונים.