אודות "מרכז דקל"

"מרכז דקל" החל את דרכו ב-2009 כמיזם חברתי ייחודי, הנותן מענה מקצועי ורב גילאי בקידום וליווי אנשים על הרצף האוטיסטי. מאז התרחבו שירותי המרכז וכיום ניתן מענה לאנשים עם מגוון רחב של מוגבלויות, בכל התפקודים ולאורך כל מעגל החיים. 

האמונה שמשמשת מגדל אור לכל פועלנו היא שלאדם עם מוגבלות ישנה זכות בסיסית להיות חלק מהחברה בה הוא חי ובאפשרותו לקיים חיים מלאים במסגרת חברה זו. על מנת לממש זכות זו, אנו פועלים לקידום ומתן כלים בשני מישורים: הן האדם עם מוגבלות והן הסביבה.

צוות המרכז מתמחה בקידום התחום החברתי-תקשורתי, קוגניטיבי, התנהגותי וכישורי חיים של האדם עם המוגבלות. יחד עם זאת כחלק מראייה מערכתית, המרכז מספק הדרכה וייעוץ לבני משפחה והגופים המשלבים, כגון: הצוות המקצועי בבתי הספר, בתי עסק, מסגרות של משרד הרווחה ועוד.

באופן זה, ניתנים כלים מתאימים וסביבה תומכת למיצוי הפוטנציאל האישי של כל אדם לשם חיים איכותיים ומלאים יותר, תוך התחשבות בצרכי הסביבה והתאמתה לקידום האדם עם המוגבלות.

אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא בין הרצונות, הצרכים והשאיפות של אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם, לבין הידע של הצוות המקצועי. בצורה כזו, נוצרת הזדמנות להבנה מעמיקה של אוכלוסיה זו לאורך מעגל החיים.

הפרויקטים במרכז משקפים הבנה זו. מחד הם נולדו ונוצרו מצרכים הקיימים בשטח ומאידך הם מושתתים על מומחיותו של צוות מקצועי רחב ומגוון, הפועל שנים רבות בתחום.

הצוות במרכז מורכב מאנשי מקצוע מתחומים מגוונים, כגון: פסיכולוגים, אנשי חינוך, מנתחי התנהגות, אנשים מתחום הספורט ועוד. 

בנוסף, אנו מייחסים חשיבות מהותית לשיתוף פעולה בין אנשי המקצוע השונים הפועלים בתחום. אמונתנו היא כי ידע רב קיים בשטח ועלינו למצוא את הדרך להעביר ולשתף אותו.

מתוך ראייה זו הקים המרכז קבוצת דיון הנקראת "נחיה בקשר" המשמשת פלטפורמה לדיונים ושיתוף ידע של אנשים להם יש נגיעה בתחום. כמו כן, כחלק מקידום החזון שעל בסיסו מושתת המרכז, אנו משתפים פעולה עם גופים שונים, כגון: אקי"ם, אלו"ט, משרד הרווחה, עיריות שונות ועוד.

הראייה הייחודית והחזון עליו מושתת המרכז מאפיינים את הפעילות שלנו בהווי חדשני ורענן בתחום הטיפולי, הן מבחינת הראייה את האדם עם המוגבלות והן מבחינת דרכי הטיפול. האדם עם המוגבלות, בהתאם ליכולותיו, הינו שותף בלתי נפרד מגיבוש יעדי ואופי פעילויות המרכז.

במקביל, אנו נמצאים בבחינה מתמדת של דרכי העבודה במרכז, תוך התבססות על תפיסת שיוויון ההזדמנויות לאנשים עם מוגבלות ובסביבה המשתנה ללא הרף, בה אנו חיים.

בראייה לעתיד אנו חדורי ציפייה ואתגר לקראת הדברים שהדרך תזמן לנו. נמשיך להתפתח ולצמוח, לפתוח שירותים ייחודים ופורצי דרך נוספים לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם ולהגדיל את משפחת לקוחותינו, עמיתנו ואנשי המקצוע, הרוכשים ומשתפים ידע כחלק מפעילות המרכז.